پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
     
پرداخت آنلاین
 
کلاس چرتکه خانم براتیان ترم7
رده سنی 7-5 سال
( تعداد فراگیر 8 نفر )
 شنبه ها  ساعت  15/15 - 14/15
مبلغ 1/050/000 ریال
 
     
 
     
پرداخت آنلاین
 
کلاس چرتکه خانم براتیان ترم یک
رده سنی 7-5 سال
( تعداد فراگیر 5 نفر )
 شنبه ها  ساعت  16/20 - 15/20
مبلغ 1/250/000 ریال
 
     
 
     
پرداخت آنلاین
 
چرتکه خانم  صفاری  ترم 12
رده سنی 8 تا 12 سال
(تعداد فراگیر5 نفر) دوشنبه ها ساعت 18- 19/15
مبلغ 1/250/000 ریال