پرداخت آنلاین کلاسهای فوق برنامه 

کلاس خلاقیت و سفال  / خانم بخششی / ترم یک تابستان 98
1/500/000 ریال
 
 
 
 

پرداخت آنلاین کلاسهای فوق برنامه

کلاس ژیمناستیک / خانم زارعی / ترم یک تابستان 98 
1/500/000 ریال
 
 
 

پرداخت آنلاین کلاسهای فوق برنامه

کلاس زبان / خانم مرادی / 12 ساعت آموزشی
رده سنی 5 تا 6 سال / رده سنی 7 تا 9 سال
1/500/000 ریال
 
 
 

پرداخت آنلاین کلاسهای فوق برنامه

کلاس طراحی ونقاشی/خانم علیزاده/ ترم یک تابستان 98
1/500/000 ریال
 
 
 

پرداخت آنلاین کلاسهای فوق برنامه

کلاس چرتکه / خانم طباطبایی / ترم یک تابستان 98
رده سنی 5 تا 7 سال / رده سنی 8 تا 12
با پک چرتکه 1/750/000 ریال و بدون پک شهریه بستگی به تعداد دانش آموز دارد
 
 
 

پرداخت آنلاین کلاسهای فوق برنامه 

کلاس فوتبال / آقای تارانی/ ترم یک تابستان 98
1/500/000 ریال
 
 
 

پرداخت آنلاین

کلاس شطرنج /خانم دریا بیگی / ترم یک تابستان 98
1/500/000 ریال
 
 
 

پرداخت آنلاین

کلاس چرتکه / خانم براتیان و خانم شهبائیان / ترم یک تابستان 98
رده سنی 5 تا 7 سال / رده سنی 8 تا 12
با پک چرتکه 1/750/000 ریال و بدون پک شهریه بستگی به تعداد دانش آموز دارد
 
 
 

پرداخت آنلاین کلاسهای فوق برنامه

کلاس رباتیک / خانم کرمی/  ترم یک تابستان یک 98
با پک 3/000/000 ریال 
 
 
 
 

پرداخت آنلاین

کلاس حفظ و قرائت قرآن /خانم .../ ترم یک تابستان 98
1/500/000 ریال
 
 
 

پرداخت آنلاین

کلاس خوشنویسی /خانم کاوه ای / ترم یک تابستان 98
1/500/000 ریال