پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
     
معرفی فضاهای داخلی مدرسه 
 
مدرسه ی چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی تشکیل شده از :
 
طبقه اول :
 1. واحد پیش دبستانی که شامل 5 کلاس پیش دبستانی یک و دو
 2. دفتر معاونت انضباطی و دفتر معاونت آموزشی و اداری
 3. واحد مشاوره تحصیلی و خانواده
 4. آشپزخانه
طبقه دوم :
 1. دفتر مدیرپیش دبستان و دبستان
 2. دفتر معاونت انضباطی
 3. واحد دبستان شامل 5 کلاس
 4. اتاق سمعی و بصری
 5. سالن غذاخوری
حیاط :
 1. زمین چمن فوتبال
 2. سالن بزرگ ورزشی (ژیمناستیک و ...)