کادر آموزشی و علمی
 
* کادر آموزشی شامل :
1) فاطمه افراشته ( معلم پایه اول)
2) مینا جهرومی ( معلم پایه دوم)
3) الهام اکبری (معلم پایه سوم)
4)مریم کرم زاده (معلم پایه چارم)
5) الهام عابدینی ( مربی پیش دبستانی 2)
6)فرشته نوری ( مربی پیش دبستانی 2)
7) فطمه پاداشی ( مربی پیش دبستانی 2)
8) پریسا جوادی ( مربی پیش دبستانی 1)
9)نفیسه جوادی ( مربی پیش دبستانی 1)
 
* کادر علمی و پرورشی
1) خانم گلابی مربی رباتیک
2)خانم مرادی مربی زبان
3) خانم علیزاده مربی طراحی
4) خانم براتیان مربی چرتکه
5) خانم شهبائیان مربی چرتکه
6) خانم زارعی مربی ژیمناستیک
7) آقای تارانی مربی فوتبال