پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
 
     
کادر آموزشی و علمی
 
 
* کادر آموزشی شامل :
1) نازیلا طهمورثی ( معلم پایه اول) 3 سال سابقه پایه اول و سوابق کاری با تدریس قرآن به روش های نوین به کودکان و نوجوانان
2) فرنوش لشگری ( معلم پایه دوم) 10سال سابقه تدریس
3) فاطمه دهقانی  (معلم پایه سوم) 25سال سابقه تدریس در مدرسه تلاش ، پند کارشناس تکنولوژی آموزشی با متد جدید
4) معصومه کشاورز معتمدی (معلم پایه چهارم) 4 سال سابقه تدریس و مدرسه دخترانه طاهره
5) سحر سماکار ( معلم پایه پنجم ) 2 سال سابقه تدریس و در مدارس دیگر
6)  طاهره دربندی(معلم پایه ششم) رسمی با 30 سال سابقه پرانرژی و تالیف کتاب ریاضی و ...
7) آقای مصطفی حقگوی لسان (معلم تربیت بدنی)سالها تجربه و تدریس مدرسه مفید
8) آقای حسن مبارکی ( معلم قرآن ) رسمی سالها تجربه و تدریس در مدارس دولتی
9) مهسا حسین نژاد ( مربی پیش دبستانی) با 6 سال سابقه
10) مریم همتیان ( مربی پیش دبستانی2) با 6 سال سابقه
11 ) خانم نیک پور(معلم زبان) 9 سال سابقه در مدرسه تلاش و ...
12) خانم رضوان قیطاس پور(معلم هنر) تخصص در خوشنوسی و نقاشی روش های نوین دستخط
 
* کادر علمی و پرورشی و مشاورین همکار در مرکز طلوع آگاهی
1) خانم رستمی مربی رباتیک مرکز آموزشی چالیک
2)خانم دکتر عباسی مرکز مشاوره طلوع آگاهی کلاسهای مهارت و بازی درمانی 
3) خانم آیانی کارشناس کودک و نوجوان در زمینه مشاوره تحصیلی مرکز مشاوره طلوع آگاهی   
4) خانم فاطمه نصابی مربی چرتکه پیشرفته 
5) خانم مهیا نصابی مربی چرتکه
6)آقای هاشم ترابی مربی دفاع شخصی و جودو با مدارک بین المللی