کادر آموزشی و علمی

* کادر آموزشی شامل :
1) محمد حسین برزگران (مدیر)
2) پروین حیدری ( معاون آموزشی و انضباطی)
3) الهام اکبری (معلم پایه اول )
4) سمانه عسگری (مربی پیش دبستانی 2)
5) الهام عابدینی ( مربی پیش دبستانی 2)
6) پریسا جوادی ( مربی پیش دبستانی 1)
7) زهرا تسلیمی (کمک مربی )
 
 
* کادر علمی و پرورشی
1) خانم گلابی مربی رباتیک
2)خانم مرادی مربی زبان
3) خانم بخششی مربی خلاقیت
4) خانم براتیان مربی چرتکه
5) خانم طباطبایی مربی چرتکه
6) خانم علیزاده مربی طراحی
7) خانم زارعی مربی ژیمناستیک