اهداف و برنامه ها
 
اهداف عمومی :
با توجه به در اختیار داشتن امکانات و توانمندی هایی چون مهد کودک ، سالن همایش ، سالن ورزشی و ... و تقاضای مخاطبان در جهت خدمات دهی فرهنگی و لزوم توسعه فرهنگ شهروندی به ویژه در حوزه های عمومی مؤسسه ، اهداف ذیل تعریف شده است :

1)ارتقای سطح آگاهی و معرفت افزایی به ویژه در زمینه های فرهنگی ، مذهبی و فرهنگ شهروندی

2) احیا و پاسداشت مناسک آیینی و ترویج معارف اصیل اسلامی ایرانی

3) تقویت سبک زندگی دینی و مهارت های رفتاری

4) پاسخگویی به شبهات ، مبارزه با آسیب های دینی ، اجتماعی و روشنگری پیرامون خرافات و انحرافات اعتقادی ، افراط و تفریط ها ، فرقه های ضاله و عرفان های کاذب

5) ترویج فرهنگ انقلابی و دفاع از مبانی ، آرمان ها و ارزش های نظام اسلامی

6)پاسداشت مناسبت های ملی و مذهبی و تجلیل از شخصیت ها و الگوهای تاریخی