1)رشد و تحول جسمی- حرکتی

سطوح اساسی رشد و تحول جسمی حرکتی شامل رشد قد و وزن ، رشد اندام ها و عضلات بزرگ ، رشد عضلات کوچک ، هماهنگی عضلات و اندام ها ، رشد حرکات تعادلی مانند لی لی کردن و پریدن و رشد مهارت های خودیاری است . مهارت های خودیاری عبارت است از توانایی کودکان در انجام دادن کارهای فردی و شخصی که مهمترین آن ها مهارت غذا خوردن است ، لباس پوشیدن ، رعایت بهداشت فردی ، مراقبت از بدن ، کنترل ادرار و مدفوع و مواظبت از وسایل شخصی است .

اهداف و برنامه ها
     

رویکرد آموزشی پیش دبستان و  دبستان

شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی (ره)
 

متخصصان روان شناسی و علوم تربیتی بر این باورند که ، سال های اولیه کودکی نقشی اساسی و تعیین کننده در رشد ، تحول و تربیت کودکان دارد . در این دوران حساس و مهم ،‌یادگیری سریع تر ، آسان تر و عمیق تر صورت می گیرد . توانایی های کودک در جنبه های مختلف رشد شکوفا می شود و پایه های اصلی شخصیت او شکل می گیرد .

به منظور هر چه پربار شدن برنامه های آموزشی در این دوره ، مرکز آموزش پیش دبستانی ودبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی (ره ) می کوشد ، نگرشی جامع به برنامه های آموزشی و  عوامل مؤثر در رشد و یادگیری کودکان داشته باشد تا کودکان از آموزشی که رشد و تحول همه جانبه کودک را به دنبال داشته باشد، برخوردار باشند . منظور از رشد و تحول همه جانبه ، رشد جسمی- حرکتی ، شناختی ، کلامی ، عاطفی ، اجتماعی و خلاقیت است و فرصتی را فراهم می آورد .
 
     
3)رشد و تحول عاطفی

عواطف ، حالات درونی است که به صورت طبیعی در همه ی انسان ها وجود دارد . افکار ، عواطف ( احساسات و هیجان ها ) ، و رفتار اجزای سه گانه ی شخصیت هستند . پرورش عواطف در سلامت جسمی و روانی کودکان نقش مؤثری دارد . عواطف را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد . عواطف خوشایند یا مثبت که مهم ترین آن ها احساس شادی ، امید ، محبت ، آرامش ، امنیت ارزشمندی و رضایت از خود است .

عواطف ناخوشایند یا منفی که اصلی ترین آن ها عبارت است از ترس ، خشم ، غم ، حسادت ، اضطراب ، احساس خود کم بینی یا خودبزرگ بینی .

هدف از رشد و تحویل عاطفی کودکان ، کاهش عواطف ناخوشایند و ایجاد تعادل در عواطف است . برای دست یابی به این هدف ، لازم است کودکان عواطف یا احساسات خود را بشناسند و با راه های درست بیان آن ها آشنا شوند تا بتوانند کم کم و متناسب با سن خود به توانایی خود کنترلی و مدیریت عواطف برسند . بیان درست عواطف یعنی ابراز آن ها به گونه ای که نه به خود فرد ، نه به دیگران و نه به اشیا و محیط زندگی آسیب برسد.
     
4)رشد و تحول اجتماعی

منظور از رشد و تحول اجتماعی کودکان جامعه پذیری آنان است . خانواده ، مرکز پیش از دبستان ، رسانه های جمعی و عوامل دیگری ، در هر یک از مراحل رشدی و سنی کودکان ، در این جنبه از رشد آنان نقش دارند ، سطوح اصلی رشد و تحول اجتماعی کودکان عبارت است از :‌

  1. شناخت محیط اجتماعی شامل آشنایی با مشاغل ، مکان ها و هر آن چه ساخته ی دست انسان است .
  2. شناخت مناسبت ها و آداب و رسوم اجتماعی مانند روزها و مراسم خاص .
  3. آشنایی با آداب و رسوم اجتماعی اخلاقی مانند سلام، خداحافظی ، سپاسگزاری ، اجازه گرفتن و رعایت نوبت .
  4. آشنایی با ارزش های اجتماعی اخلاقی مانند راستگویی ، احترام به دیگران ، کمک ، همدلی ، همکاری ، مشارکت ، مسئولیت پذیری و نظم .
  5. توانایی برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با همسالان و بزرگسالان ، بیان نظر خود و گوش دادن به صحبت دیگران ، شناخت حقوق شهروندی مانند حق برخورداری از آموزش ، بازی ، تغذیه ی کافی .
     
2)رشد و تحول شناختی

منظور از رشد و تحول شناختی ، مهارت ها و توانمندی هایی است که به کودک در شناخت و درک محیط پیرامون خود کمک می کند .

مهم ترین سطوح رشد و تحول شناختی شامل موارد زیر است :

حواس پنج گانه : حواس مانند پنجره هایی که ارتباط کودک را با جهان پیرامون خود برقرار می سازد . کودک با دیدن ، شنیدن ، لمس کردن ، بوییدن و چشیدن ، که ابزارهای شناخت اوست دنیای اطراف خود را می شناسد.

حافظه : حافظه توانایی بازشناسی و یادآوری اشیا و موقعیت هاست . بازشناسی یعنی شناسایی مجدد اشیا و موقعیت هایی که کودک قبلا آن ها را شناخته است . منظور از یادآوری به خاطر آوردن اشیا و موقعیت هاست .