شهید محراب و امام راحل  
     
پسر شهید محراب 

  معرفی   
معرفی مدرسه:
 

پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) توسط آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی در سال1397 تأسیس شده است.

   
  آیت الله شهید عطاء الله اشرفی اصفهانی   
   
  شهید محراب و زندگینامه   
   
  شهادت   
   
     
آیت الله محمد اشرفی اصفهانی