پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
  شهید محراب و امام راحل    
 
  پسر شهید محراب   

 
  معرفی   
معرفی مدرسه:
 

پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) توسط آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی در سال1397 تأسیس شده است.

 
  آیت الله شهید عطاء الله اشرفی اصفهانی   
 
  شهید محراب و زندگینامه   
 
  شهادت   
 
  آیت الله محمد اشرفی اصفهانی