شهید محراب و امام راحل  
 
پسر شهید محراب 

 
معرفی 
معرفی مدرسه:
 

پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) توسط آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی در سال1397 تأسیس شده است.

 
آیت الله شهید عطاء الله اشرفی اصفهانی 
 
شهید محراب و زندگینامه 
 
شهادت 
 
آیت الله محمد اشرفی اصفهانی