پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
     
شهید محراب و امام راحل  
 
 
     
 
     
پسر شهید محراب 
 

 
     
 
     
معرفی 
 
معرفی مدرسه:
 

پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) توسط آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی در سال1397 تأسیس شده است.

 
     
 
     
آیت الله شهید عطاء الله اشرفی اصفهانی 
 
 
     
 
     
شهید محراب و زندگینامه 
 
 
     
 
     
شهادت 
 
 
     
 
     
آیت الله محمد اشرفی اصفهانی