پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت اله اشرفی اصفهانی ره
شهید محراب و امام راحل    
پسر شهید محراب   

معرفی   
معرفی مدرسه:
 

پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) توسط آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی در سال1397 تأسیس شده است.

آیت الله شهید عطاء الله اشرفی اصفهانی   
شهید محراب و زندگینامه   
شهادت   
آیت الله محمد اشرفی اصفهانی