شهید محراب و امام راحل  
     
پسر شهید محراب 
     

معرفی 
     
معرفی مدرسه:
 

پیش دبستان و دبستان شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) توسط آیت الله دکتر محمد اشرفی اصفهانی در سال1397 تأسیس شده است.

آیت الله شهید عطاء الله اشرفی اصفهانی 
     
شهید محراب و زندگینامه 
     
شهادت 
     
آیت الله محمد اشرفی اصفهانی