معرفی موسس مدرسه 
     
 
 
 
موسس مدرسه :
آیت اله محمد اشرفی اصفهانی متولد 1323
سوابق تحصیلی :
سطح 4 حوزه
دکترا فقه و اصول
 
سوابق علمی :
مدیر مسئول حوزه علمیه امام خمینی کرمانشاه
مسئول اداره امور روحانیون تسنن استان کرمانشاه
مدیر مسئول حوزه علمیه الزهراء شهرستان خمینی شهر
 
سوابق تدریس :
تدریس در دانشگاه علوم تحقیقات تهران
در حوزه علمیه امام خمینی کرمانشاه سطح لمعتین و رسائل (مدرسه آیت اله بروجردی- واحد علوم پزشکی )
تدریس اخلاق و اندیشه های انقلاب(دانشگاه آزاد واحد دندانپزشکی )
 
معرفی مدیر مدرسه 
     
 
 
 
مدیر مدرسه :
محمد حسین برزگران متولد 1356
سوابق تحصیلی :
کاردانی برق صنعتی
کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی 
 
سوابق تدریس و مدیریت آموزشی :
از سال 1376 تا 1380 معاون آموزشی و تربیتی مدرسه ی غیر دولتی شریف منطقه 4 تهران 
از سال 1380 تا 1388 مدیریت مدرسه غیر دولتی تلاش منطقه 2 تهران در مقطع راهنمایی 
از سال 1389 تا 1393 مدیر مدرسه ی غیر دولتی مکتب الجواد (ع) در مقطع راهنمایی و دبیرستان 
از سال 1394 تا 1396 مدیر آموزش دبستان غیر دولتی تلاش منطقه2
تدریس در رشته ی ریاضی ، عربی و علوم اجتماعی در مدرسه تلاش 
 
از سال 1396 تا 1397 مدیرآموزش موسسه شهیداشرفی اصفهانی  منطقه2
 
از سال 1397 تا هم اکنون مدیردبستان شهیداشرفی اصفهانی منطقه2